Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kthim pergjigje per verifikimin e ligjshmerise se vertdimeve Nr. 101, Nr. 102, Nr. 103, Nr. 105 dhe Nr. 107 te Keshillit te Bashkise Roskovec, te miratuara ne mbledhjen e dates 24.11.2021

Facebook
Facebook