Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VENDIM PER MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NE VENDIMIN E KESHILLIT BASHKIAK NR. 98, DATE 23.12.2022 PER MIRATIMIN E BUXHETIT, NUMRIT MAKSIMAL TE PUNONJESVE TE BASHKISE DHE TE NDERMARJEVE V ARTESE TE BASHKISE PER VITIN 2023

Facebook
Facebook