Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SONDAZH PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË KOMUNITETIT

Të nderuar qytetar të Bashkisë Rosëkovec!
Ju ftojmë të bëheni pjesë aktive e vendimmarrjes në qeverisjen lokale duke shfletuar Projekt-Buxhetin Afatmesem (PBA-ne) e tri viteve të ardhshme, ose me thjesht, parashikimin e investimeve që Bashkia Roskovec planifikon të realizojë, bazuar në të ardhurat e saj, falë taksave, tarifave dhe detyrimeve të paguara nga Ju.
Ky dokument, do të qëndrojë I publikuar në websitin e Bashkisë Roskovec deri në datën 25 Tetor, dhe paskësaj, nën udhëheqjen e Këshillit Bashkiak Roskovec, do të organizohet një konsultim publik, ku gjithsecili nga Ju mund të shprehë rekomandimet përkatëse për investimet që Bashkia Roskovec duhet të kryejë për të ofruar shërbime publike sa më të mira për qytetarët.
Gjithashtu, KB Roskovec ka përgatitur një pyetësor online, ku çdo qytetar mund të shprehë opinionin dhe mendimin e tij dhe të sugjerojë rekomandimet për PBA-në.
Linku
https://forms.gle/w7GUsMKiqxVNTwf69

Facebook
Facebook