NJOFTIM I RËNDËSISHËM

Njoftohen të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për statusin e të pastrehëve pranë Bashkisë Roskovec, janë të lutur të paraqiten sa me shpejt në zyrën e informacionit në Bashkine Roskovec për t’u informuar lidhur me plotësimin e dokumentacionit.

Këshilli Bashkiak Roskovec miratoi vendim “Për masat penalizuese për kondravajtjet administrative”

Këshilli Bashkiak Roskovec miratoi vendim nr. 3, datë 21.01.2016 “Për masat penalizuese për kondravajtjet administrative”.
Sipas këtij vendimi që bazohet në legjislacionin tonë, të gjitha dëmet e shkaktuara si; dëmtim, çarje dhe ndotje rruge, trotuari, dëmtim e vjedhje te kapakeve te pusetave, dëmtim i shtyllave dhe ndiçuesave, përdorimi i shtyllave për reklama, dëmtim i pemëve dekorative, i fasadës së qytetit, zënie e rrugëve publike, rrugëve të parcelave, kanaleve të dyta e të treta, hedhja e mbeturinave e materialeve inerte jashtë vendit të përcaktuar etj. do të penalizohen me gjoba për kondravajtje administrative.
Qëllimi i këtyre masave është zhdëmtimi i pronës publike dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për respektimin e rregullit dhe ligjit në jetën e përditshme.
Qytetarë!
Mos harroni se për çdo shkelje administrative gjoba është e pashmangshme.

Hartimi i “Planeve operacionale të zhvillimit lokal”

Ditën e enjte më datë 4 shkurt 2016, ora 11.oo në Pallatin e Kulturës Roskovec zhvillohet një takim në kuadër të projektit për hartimin e “Planeve operacionale të zhvillimit lokal”. Në këtë takim ftojmë të jenë pjesëmarrës dhe të shprehin mendimet e tyre përfaqësues të biznesit, të sektorit të arsimit, përfaqësues të shoqërisë civile, veteranë dhe pensionistë, nga komunitetet rom dhe atë sportiv etj.