Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Njoftim!

Ju njoftojmë se ditën e enjte, datë 28.06.2018, ora 17:00 , pranë sallës së mbledhjeve të Këshillit, organizohet mbledhje jashtë rradhës e Këshillit Bashkiak.

Ju ftojmë të merrni pjesë!

Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor

Të nderuar bashkëqytetarë,
Ju njoftojmë se ditën e enjte, më datë 14 Qershor, Bashkia Roskovec do të organizojë Seancën e Këshillimit me Publikun, për draft dokumentin e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.
Takimet do të zhvillohen sipas grafikut të mëposhtëm:
– 09: 00 – salla e mbledhjeve, Njësia Administrative Kuman
– 10: 30 – salla e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Roskovec
– 13: 00 – Njësia Administrative Kurjan
– 14: 30 – Njësia Administrative Strum

Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë.
Opinioni Juaj është vlerë në punën tonë.

Mbledhje e Këshillit Bashkiak

Njoftim!

Ju njoftojmë se ditën e shtunë, datë 16.06.2018, ora 10:00 , pranë sallës së mbledhjeve të Këshillit, organizohet mbledhje e rradhës e Këshillit Bashkiak.

Ju ftojmë të merrni pjesë!

Seanca e Këshillimit me Publikun

Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 18 i tij, ju njoftojmë se ditën e Enjte datë 14.06.2018, ora 10: 30, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, organizohet Seanca e Këshillimit me Publikun për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë, datë 16.06.2018 .

Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë.

Senaca e Këshillimit me Publikun

Në mbështetje të ligjit Nr.139/ 2015 ”Për Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 18 i tij, ju njoftojmë se ditën e Mërkurë, datë 16.05.2018, ora 11:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, organizohet Seanca e Këshillimit me Publikun për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë, datë 17.05.2018 .
Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë.