Mbledhje e Këshillit Bashkiak

Njoftim!

Ju njoftojmë  se ditën e Enjte, datë 19.04.2018, ora 17:00 , pranë sallës së mbledhjeve të Këshillit, organizohet mbledhje e  rradhës e Këshillit Bashkiak.

Ju ftojmë të merrni pjesë!

Projektet e miratuara në kuadër të thirrjes publike për OSHC-të në Bashkinë Roskovec, pjesë e programit ReLOaD

Në vijim të proçesit të vlerësimit të aplikimeve të ardhura në Bashkinë Roskovec, në kuadër të Thirrjes së parë për projekt propozime për Organizatat e shoqerisë civile, ju lutem gjeni si mëposhtë vijon dhe bashkëlidhur renditjen e projekteve pas miratimit nga Bordi i Partnereve.

Të gjithë aplikantët janë njoftuar tashmë për rezultatet edhe nëpërmjet e-mailit dhe e njëjta listë do të publikohet faqen zyrtare web të UNDP.

 

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Njoftim!

Ju njoftojmë  se ditën e Shtunë, datë 7.04.2018, ora 10:00 , pranë sallës së mbledhjeve të Këshillit, organizohet mbledhje jashtë rradhe emergjente e Këshillit Bashkiak.

Ju ftojmë të merrni pjesë!