Senaca e Këshillimit me Publikun

Në mbështetje të ligjit Nr.139/ 2015 ”Për Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 18 i tij, ju njoftojmë se ditën e Mërkurë, datë 16.05.2018, ora 11:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, organizohet Seanca e Këshillimit me Publikun për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë, datë 17.05.2018 .
Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë.

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Njoftim!

Ju njoftojmë se ditën e Enjte, datë 17.05.2018, ora 17:00 , pranë sallës së mbledhjeve të Këshillit, organizohet mbledhje e rradhës e Këshillit Bashkiak.

Ju ftojmë të merrni pjesë!

Mbledhje e Këshillit Bashkiak

Njoftim!

Ju njoftojmë  se ditën e Enjte, datë 19.04.2018, ora 17:00 , pranë sallës së mbledhjeve të Këshillit, organizohet mbledhje e  rradhës e Këshillit Bashkiak.

Ju ftojmë të merrni pjesë!