Nëse keni ndonjë pyetje ose dëshironi të kërkoni ndonjë informacion nga Bashkia mund të na kontaktoni më poshtë ose na shkruani në adresën tonë të emailit info@bashkiaroskovec.gov.al