Në këtë qytet kemi më shumë nevojë për gjelbërim, lule, bukuri. Prandaj një nga prioritetet tona ka qënë shtimi i hapsirave të gjelbëruara. Puntorët e Sektorit të Pastrim Gjelbërimit kanë filluar aksionin për mbjelljen e pemëve në lulishten më të re në Roskovec.
Le të kontribojmë të gjithë për mbajtjen pastër të qytetit tonë.
#Mbaj_pastër_qytetin
#Hapsira_të_gjelbëruara

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).