1. Drejtor: Selman Çepele
    Email: selman.cepele@bashkiaroskovec.gov.al
    CV: Kliko Këtu
  2. Përgjegjës Sektori i Financës: Edlira Toro
    Email: edlira.toro@bashkiaroskovec.gov.al
  3. Përgjegjës Sektori i Shërbimeve Sociale: Elis Apostoli
    Email: elis.apostoli@bashkiaroskovec.gov.al