Mendimi i qytetarëve mbi hartimin e ligjeve, politikave publike dhe ushtrimin e funksioneve të bashkisë është shumë i rëndësishëm. Për këtë arsye bashkia Roskovec ka menduar se me anë të një forme kontakti të marri mendimin e qytetarëve të saj. Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat e mëposhtme. Mendimet dhe sygjerimet e qytetarëve do të bëhen publike .