Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Shoqëria Civile

Shoqëria civile në bashkinë Roskovec është duke u rritur dhe OJF-të janë duke luajtur një rol edhe më të madh në promovimin e ndryshimeve demokratike, të drejtave njerëzore, kulturës dhe rritjes së qytetit.

Gruaja, Komuniteti, Mjedisi- harmonizuar për zhvillim

Facebook
Facebook