Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE BANORËVE TË KOMUNITETIT TË ROSKOVECIT DHE TË GJITHA PALËVE TË INTERESUARA.Në bazë të ligjit Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, ligjit Nr 139/2015 datë 17.12.2015“Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 18, të Rregullores së Këshillit Bashkiak për konsultimet publike, Ju njoftojmë se do të zhvillohen dëgjesa publike në kuadër të: – Hartimit të “Buxhetit për vitin 2022” – Hartimit të “Paketës Fiskale për vitin 2022”

Facebook
Facebook