Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftim

Bashkia Roskovec njofton të gjithë qytetarët se janë të lutur që në zbatim të plotë të ligjit, duhet të shlyejnë të gjitha detyrimet e palikuiduara ( taksa dhe tarifa lokale ) ndaj bashkisë dhe ndërmarrjes së Ujësjellësit sh.a Roskovec .
Në të kundërt , nuk do t’ju ofrohet asnjë shërbim zyrtar pranë bashkisë.
Ju bëjmë me dije se Këshilli Mbikqyrës i UKRoskovec ,
ka marrë disa vendime lehtësimi (amnisti ) në lidhje me mbifaturime të trashëguara;
kamatvonesa deri në dhjetor 2016 ;
dhe ngrirje të faturave të papaguara deri në vitin 2010 .
Pranë zyrave të UKRoskovec dhe zyrës së tatim -taksave në bashki , mund të merrni informacion më të plotë .
Ju faleminderit për mirëkuptimin Tuaj!

Facebook
Facebook