Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Misioni

MISIONI
Bashkia Roskovec ka për mision hartimin dhe zbatimin e strategjive dhe politikave,ushtrimin efektiv të funksioneve dhe kompetencave, ofrimin dhe realizimin e shërbimeve bazuar në nevojat e komunitetit në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë.
BashkiaRoskovec, në Planin Operacional të Zhvillimit Lokal ka prioritet kryesor zhvillimin dhe diversifikimine ekonomise lokale mbështetur në një program të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit nëpërmjet:
1.përmirësimit të klimës ndaj biznesit,
2.zhvillimit të bujqësisë, frutarisë dhe mbrojtjes së mjedisit.
3.mbështetja ndaj bizneseve lokale për të mundësuar fuqizimin e tyre dhe rritjen e punësimit.
4.krijimi i kushteve për kreditimin e fermereve dhe agro-biznesit,
5.organizimi i panaireve për promovimin e produkteve lokale,
6.përmiresimi i shërbimeve bujqësore, zoo-teknike dhe zgjerimit të kapaciteteve të serave

Facebook
Facebook