Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projektet e miratuara në kuadër të thirrjes publike për OSHC-të në Bashkinë Roskovec, pjesë e programit ReLOaD

Në vijim të proçesit të vlerësimit të aplikimeve të ardhura në Bashkinë Roskovec, në kuadër të Thirrjes së parë për projekt propozime për Organizatat e shoqerisë civile, ju lutem gjeni si mëposhtë vijon dhe bashkëlidhur renditjen e projekteve pas miratimit nga Bordi i Partnereve.

Të gjithë aplikantët janë njoftuar tashmë për rezultatet edhe nëpërmjet e-mailit dhe e njëjta listë do të publikohet faqen zyrtare web të UNDP.

Shkarko

 

Facebook
Facebook