Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Praktikë Profesionale

Njoftohen të gjithë studentët dhe të rinjtë të cilët kanë mbaruar një prej programet e studimit Bachelor dhe janë të interesuar për të kryer praktikë profesionale pranë institucionit tonë gjatë muajve korrik-shtator 2017.
Të gjithë të interesuarit të paraqiten pranë zyrës së informacionit!

Facebook
Facebook