Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Detyrimet e pashlyera

Bashkia Roskovec njofton të gjithë tatimpaguesit e bashkisë Roskovec që kanë detyrime të pashlyera për periudhën 2011-2016 se kësh. Bashkisë me vendim nr. 38, datë 24.06.2016 vendosi:
1. Ulje në masën 30 për qind të taksës së tokës bujqësore deri në dt. 31.08.2016
2. Uljen në masën 30 për qind të taksës së ndërtesës për familjarët deri në dt. 31.08.2016
3. Uljen në masën 30 për qind të taksës së ndërtesës për bizneset (2011-2015) deri më dt. 31.08.2016.
4. Për bizneset që nuk arkëtojnë deri në dt. 31. 08.2016 detyrimi dhe debia do të paguhet plus 10 për qind të vlerës totale.

Facebook
Facebook