Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aplikime për bursa studimi

Njoftojmë të gjithë studentët e vitit të parë, të arsimit universitar sistemi Bachelor, në Institucionet e Arsimit Publik se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi nga fondi i mbështetjes studentore.
Nëse jeni të interesuar, jeni të lutur të dorëzoni të gjithë dokumentacionin e duhur brenda datës 10 Janar 2019.
Aplikimet bëhen pranë Sekretarisë së Këshillit Bashkiak, Bashkia Roskovec.
Ju faleminderit!
#BursaStudimi
#BashkiaRoskovec
20181211-112948_p0

Facebook
Facebook