Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sektorë në Varësi të Sekretarit të Përgjithshëm

I. Sektori i procedurave te prokurimeve
Përgjegjës Sektori: Anxhela Xhoka
Email: anxhela.xhoka@bashkiaroskovec.gov.al
II. Sektori i Sekretari-Arkivit
Përgjegjës Sektori: Irena Gjata
Email: irena.gjata@bashkiaroskovec.gov.al

Facebook
Facebook