Link: Njoftim për konsultim publik të projekt-vendimeve që do të trajtohen në mbledhjen e Këshillit Bashkiak për muajin Prill 2020

======================================

Link: Njoftim për konsultim publik të projekt- vendimet që do të trajtohen në Mbledhjen e Këshillit Bashkiak në muajin Qershor 2020