NJOFTIM:
Dëgjesë Publike me temë: “Për disa shtesa në Vendimin e Këshillit Bashkiak për vitin 2020,
Nr.88 datë 02.12.2020, Për miratimin e Paketës Fiskale për vitin 2021”

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).