Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GIZ ALBANIA PËR NDËRTIMIN E QENDRËS SË KOMPOSTIMIT DHE RICIKLIMIT TË MBETJEVE ORAGANIKE,NË PASURINË NR.206/21/A , ZK 2599, NË PRONËSI TË BASHKISË ROSKOVEC

Facebook
Facebook