Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Këthim përgjigje për verifikimin e ligjshmërisë së vendimeve N.r. 3, Nr. 6 dhe Nr 8 të Këshillit të bashkis Roskovec, të miratuara në mbledhjen e dates 27 .01.2023.

Facebook
Facebook