Transparencë

Si çdo fillim jave dhe sot u zhvillua mbledhja e Kryetares së bashkisë Roskovec znj. Majlinda Bufi me stafin drejtues të bashkisë. U diskutuan detyrat e përfunduara të caktuara nga java paraardhëse dhe problematikat qe hasen gjatë punëve të përditshme. Gjithashtu iu caktuan gjithësecilit detyrat që duhen zbatuar për këtë javë.
Të jemi transparent ndaj komunitetit është detyrim ligjor por mbi të gjitha moral.

Faza II- Buxhetimi me pjesëmarrje

Për herë të parë bashkia Roskovec zhvilloi dëgjesat publike për buxhetimin me pjesëmarrje.
Sipas një kalendari të parashikuar më parë u zhvilluan takimet publike në nivel lagjeje për të 14 fshatrat nën juridiksionin e bashkisë Roskovec dhe në qytetin e Roskovecit.
Të gjitha problematikat e ngrituar nga komuniteti u mbajtën shënim nga stafi i bashkisë për tu rivlerësuar më pas nga ekspert dhe për tu përkthyer në investime.
Nevojat e banorëve të grumbulluara nga këto takime, u rivlerësuan dhe u përzgjodhën në bazë prioritetesh.
Në takimin e sotëm të gjitha projektet prioritare të përzgjedhura u konsultuan me banorët për t’u definituar në investime për vitin 2018 dhe në atë trevjeçar 2018-2019-2020.
E pranishme në këtë takim ishte znj. Mirela Arqimandriti Eksperte e Buxhetimit me Pjesëmarrje dhe Buxhetimit Gjinor, përfaqësues nga stafi drejtues i bashkisë dhe sigurisht përfaqësues të komunitetit të cilët shfaqën interes të madh mbi projektet prioritare të përcaktuara.
I gjithë ky proçes i iniciuar nga bashkia Roskovec ka krijuar një urë komunikimi me komunitetin që i shërben rritjes së zërit të qytetarëve në vendimarrjen e bashkisë rreth buxhetit për të shkuar deri në zgjidhje të çdo problemi apo shqetësimi që ata kanë. 

Në shërbim të qytetarëve

Ditën e sotme, Kryetarja e bashkisë Roskovec znj. Majlinda Bufi zhvilloi takim me përfaqësuesit e kompanisë Bankers Petroleum e cila operon në territorin e bashkisë.
Të pranishëm në këtë takim ishin edhe N/ Kryetari i bashkisë z. Isa Hoxha, Administratori i Njësisë Administrative Kuman z. Dritan Shahu, z. Haxhi Ruko Kryetari i fshatit Marinëz, z. Tomorr Metani Kryetar i fshatit Kuman, z. Jaho Çepele Kryetar i fshatit Jagodinë dhe anëtarë të Kryesisë së fshatrave.
Gjatë këtij takimi u diskutua mbi problematikat që ky komunitet ka dhe mundësia për të investuar në këto fshatra.

Social Qendër Komunitare

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e “Social Qendër Komunitare”, në kuadër të bashkëpunimit të bashkisë Roskovec me Youth Act dhe financim të IADSA. Një ndërtesë me kushte bashkëkohore e cila do të mirëpresë të gjithë të rinjtë e të rejat për të zhvilluar kapacitetet dhe talentet e tyre.

Takime me Komunitetin

Të jemi pranë komunitetit, të zgjidhim problemet e tyre dhe t’ja lehtësojmë sadopak jetesën, janë prioritetet tona.
Qytetarët sot u pritën dhe u sqaruan për të gjitha shqetësimet e tyre nga N/ Kryetari i bashkisë Roskovec z. Isa Hoxha.
Çdo shqetësim i komunitetit është shqetësimi ynë.
Pranë komunitetit për çdo nevojë.

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit

Sot, në ambientet e Qendrës për Informim të BE u zhvillua ceremonia e Nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit mes 12 bashkive përfituese dhe PNUD si pjesë e Programit ReLOaD.
Ky program është një projekt rajonal, i financuar nga Bashkimi Europian që synon të çojë përpara proçesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor përmes forcimit të shoqërisë civile dhe rritjes së pjesëmarrjes aktive qytetare në vendim-marrjen lokale.
E pranishme në këtë ceremoni ishte Kryetarja e bashkisë znj. Majlinda Bufi duke qënë së bashkia jonë është një nga bashkitë përfituese të këtij projekti.
Gjithashtu merrnin pjesë dhe kryetarë të bashkive të tjera nga projekti si dhe përfaqësues të Delegacionit Europian dhe PNUD në Shqipëri.

Majlinda Bufi, Kryebashkiakia e suksesshme

Ndryshimet, investimet që janë realizuar në këto dy vite qeverisje , nuk i vëmë re vetëm ne që i prekim dhe i jetojmë nga afër. Angazhimi maksimal i Kryetares së bashkisë znj. Majlinda Bufi për ta përmirësuar dhe për të promovuar vendin tonë është vënë re kudo.

Kush është gruaja që ndryshoi Roskovecin, Majlinda Bufi Kryebashkiakia e suksesshme.