Riparim rruge,Ngjeqar

Rruga Gogallar, Ngjeqar, tashmë është kthyer në një kantier ndërtimi.✅
Bashkia Roskovec ka nisur projektin e rehabilitimit dhe riparimit të infrastrukturës në këtë segment rrugor.
Përmes këtij investimi , që financohet nga të ardhurat lokale, synohet normalizimi i situatës dhe përmirësimi i cliësisë së jetesës së banorëve.
#Egjithëvëmendjatekqytetarët
#Investimenëproçes

Asfaltimi ne fshatin Luar

Pas investimeve të njëpasnjëshme dhe të vazhdueshme në të gjithë territorin e Bashkisë Roskovec, nuk mund të mungonte dhe investimi i shumëpritur në rrugën e Luarit.
Ka filluar asfaltimi i këtij segmenti rrugor.
Fillimi i punimeve është ndjekur me interes të lartë nga vetë Kryetarja e Bashkisë znj. Majlinda Bufi.
#PremtimeTëMbajtura
#InvestimeKonkret

Projekti me të rinjtë ” Sinjalistikat Turistike”

Kryetarja e Bashkisë zj. Majlinda Bufi në një takim me të rinjtë e Roskovecit për të prezantuar projektin më të ri “Sinjalistikat Turistike”.
Të rinj të cilët do të konkurojnë midis tyre për të ndërtuar sinjalistikën turistike që do të instalohet së shpejti në vëndet me interes turistik në zonën e Roskovecit.
Qellimi i këtij projekti të ri është përfshirja e të rinjëve në vendimmarrje, përmirësimi i infrastrukturës urbane dhe nxitja e turizmit. 👏
Bashkohu dhe ti këtij projekti.
Ti mund të jesh një nga fituesit💪

Dhurim gjaku- Shpëto një jetë

Bashkia Roskovec iu bashkua nismës së ndërmarrë nga Aleanca për Dhurimin e Gjakut, për dhurimin vullnetar të gjakut. Disa punonjës të Bashkisë dhe qytetarë u paraqitën pranë Qendër Social Kumunitare ku ishte ngritur dhe përgatitur mjedisi për dhurimin e gjakut.
Një falenderim i veçantë i shkon të gjithë dhuruesve të cilët u bënë pjesë e kësaj nisme humanitare.
Sot mundëm të shpëtonim jetën e dikujt.
Edhe Ti mundesh.
Jo vetëm sot, çdo ditë ne mundemi!
#DhuroGjak-#ShpëtoNjëJetë

Rruga e Xhokallarëve, Strum

Rruga e Xhokallarëve dhe rruga e varrezave në Strum i janë nënshtruar rehabilitimit.
Bashkia Roskovec do të vazhdojë të ndërhyjë në të gjitha rrugët kryesore dytësore në territorin e saj. Ndërhyrja ka nisur në akset më problematike dhe të rëndësishme.
#Infrastruktura_Rrugore
#Bashkia_Roskovec

Infrastrukturë rrugore në Ngjeqar

📌Edhe një herë tjetër në Shabanaj 📌Vazhdon puna me investimin e filluar jo vetëm në lagjen Kurtaj, Ngjeqar.
📌Po ndërhyjmë në infrastrukturën rrugore me ndërtimin e urës për të garantuar cilësi më të mirë jetese për të gjithë banorët e kësaj zone.
📌Kështu është çdo ditë e javës. ✅
📌Më shumë punë, më shumë cilësi dhe më shumë siguri
#Egjithëvëmendjatekqytetarët
#BashkiaRoskovec

Dëgjesa publike për tarifat e Ujësjellësit

U zhvillua ditën e sotme dëgjesa publike për tarifat e ujësjellësit Roskovec.
Gjatë këtij takimi u zhvilluan dhe konsultime për performancën dhe vazhdimësinë e Ujësjellës Kanalizime Roskovec.
Të pranishëm në këtë takim ishin : Kryetari i Entit Rregullator të Ujësjellësve z. Ndriçim Shani, përfaqësues nga bordi drejtues z. Maksim Goga, Administratori i Ujësjellës Kanalizim Roskovec z. Admiran Stani, përfaqësues nga komuniteti, bizneset dhe grupet e interesit.