Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015”Për  Vetëqeverisjen Vendore”,Neni 17,53 i tij,njoftoheni se ditën e Premte  datë 29.05.2020,ora 1100, në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës ,organizohet mbledhja e Këshillit Bashkiak mbledhje e radhës. Lutemi të paraqiteni në mbledhje me maska dhe dorashka,ne do ju sigurojmë ruajtjen e distancës të vendeve në sallë .Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.
  2. Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit Prill 2020.
  3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak.
  4. Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për periudhën 1-30 Prill 2020.
  5. Për shpronësimin për interes publik,të pasurive të paluajtshme pronë private,që preken nga projekti “Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm për qytetin e Roskovecit”
  6. Për miratim dhe transferim fondesh në Buxhetin e Bashkisë Roskovec për vitin 2020.
  7. Për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të vitit 2019.
  8. Rregullore për funksionimin e tregut publik.
  9. Diskutime dhe komente të qytetarëve.

Shënim:Projekt-vendimin e pikës Nr.8 të rendit të ditës do ua vëmë në dispozicion ditën e mbledhjes.

 

Facebook
Facebook