– Në mbështetje të VKM Nr.666 datë 10.10.2019 për “Kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte  dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”,njoftojmë  nxënësit e arsimit të mesëm profesional viti i I(parë)  në institucionet arsimore publike , që janë të interesuar  të aplikojnë  për të përfituar një prej bursave të shtetit  sipas kritereve përkatëse  në VKM,se duhet të paraqiten pranë Bashkisë Roskovec,në Sekretarinë e Këshillit për të dorëzuar dokumentacionin përkatës.

 

Afati përfundimtar për plotësimin e dokumentave është data 15.12.2020.

Për cdo informacion dhe sqarim ju lutem paraqituni në Sekretarinë e Këshillit Bashkiak.

 
Duke ju falenderuar për mirëkuptimin !

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).