Është drejt përfundimit investimi në segmentin rrugor pranë Kishës në Marinëz.
Një investim i plotë i cili padyshim do të ketë impakt të mënjëhershëm tek banorët e zonës.
Ky investim ka qënë një kërkesë prioritare, identifikuar nga vetë banorët gjatë ciklit të takimeve publike të zhvilluara nga Kryetarja e Bashkisë zj. Majlinda Bufi.

Projekti parashikon ndërhyrje në:
📌KUB
📌trotuare
📌ndriçim
📌asfaltim

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).