Vazhdojnë punimet për zëvendësimin e linjave të amortizuara të ujësjellësit.
Cilësia e shërbimit mbi të gjitha!

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).