Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: Testim per pranimin civil

TESTIMI PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Roskovec më datë 15.12..2016 zhvilloi testimin me shkrim/intervistat me gojë për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, (specialistët) për grupin e pozicioneve:
• specialist të auditit të brendshëm
• specialist finance
• specialist mjedisi
• specialist të ndihmës ekonomike
• specialist urbanistike
• specialist i teknologjisë dhe informacionit
• specialist i transportit
Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë Bashkisë Roskovec ku bëjnë pjesë:
Drejtori Juridik dhe i Burimeve Njerezore, Drejtori i Financës, , përgjegjësi i sektorit të Burimeve Njerëzore, ekspertë të jashtëm sipas ligjit: pedagogë universiteti, avokatë, auditues i brendshëm dhe punonjës me eksperiencë të konsiderueshme pune në administratën publike.

[lsvr_gallery images=”3852,3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

Facebook
Facebook