Banorët e qytetit të Roskovecit duhet të paguajnë tarifat e mëposhtëme brenda datës 20 Prill:

Tarifa e Pastrimit: 4000 Lekë;
Tarifa e Ndriçimit: 3000 Lekë;

Taksa për Ndërtesa Banimi:
Ndërtuar para vitit 1993: 5 Lekë/m2;
Ndërtuar mbas vitit 1993: 12 Lekë/m2.

Taksat e mësipërme paguhen pranë zyrë së Tatim- Taksave pranë bashkisë dhe në Njësitë Administrative dhe janë të hapur prej ditës së Hënë deri të Premten, prej orës 08:00-16:00. Ju lutemi të keni me vete librezën e taksave si dhe një dokument identifikimi.

Taksa apo tarifa të tjera që i paguhen Bashkisë Roskovec përfshijnë:

Taksa Tokës

Taksa e Pronës

Taksa e Ndertesës
Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë
Taksa e Tabelës
Taksa e Zënies së Hapësirës Publike