Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Si të paguash një gjobë

Banorët e qytetit të Roskovecit duhet të paguajnë tarifat e mëposhtëme brenda datës 20 Prill:

 • Tarifa e Pastrimit:        1000 Lekë;
 • Tarifa e Gjelbërimit:     200 Lekë;
 • Tarifa e Ndriçimit:        400 Lekë;
 • Taksa për Ndërtesa Banimi:
  • Ndërtuar para vitit 1993: 10 Lekë/m2;
  • Ndërtuar mbas vitit 1993: 12 Lekë/m2.

Taksat e mësipërme paguhen pranë Arkës së Rajonit përkatës, që ndodhet në të njëjtën godinë si dhe Rajoni, dhe është e hapur prej ditës së Hënë deri të Premten,  prej orës 08:00-16:00. Ju lutemi të keni me vete librezën e taksave si dhe një dokument identifikimi.
Taksa apo tarifa të tjera që i paguhen Bashkisë Roskovec përfshijnë:

 • Taksa për Rregjistrimin e Përvitshëm të Automjeteve
 • Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë
 • Taksa për Kalimin e të Drejtës së Pronësisë
 • Taksa e Tabelës
 • Taksa e Fjetjes në Hotel
 • Taksa e Zënies së Hapësirës Publike
Facebook
Facebook