Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Shkollat dhe Kopshtet

Në bashkinë Roskovec janë në vartësi të drejtpërdrejtë  16 kopshte të inkuadruar brenda në shkollat e fshatrave, kurse në Roskovec është një kopsht i veçuar me të gjithë grupmoshat.  Në këtë vartësi  përfshihen edhe  2 shkolla të mesme të përgjithshme publike dhe 1 jopublike si  dhe 14 shkolla 9-vjeçare. Këto shkolla ndodhen:
NJËSIA ADMINISTRATIVE ROSKOVEC: Shkolla e mesme ” Adem Vrapi” , shkolla 9-vjeçare ” Alush Grepcka” dhe  kopshti.
NJËSIA ADMINISTRATIVE KURJAN:  Shkolla Mesme e Bashkuar  Vlosh,  shkolla 9-vjeçare  Mbërs,  shkolla  vartëse 9-vjeçare  Ngjeqar,  shkolla 9-vjeçare dhe kopshtet të cilët ndodhen brenda mjediseve të shkollës.
NJËSIA ADMINISTRATIVE KUMAN:  Shkolla  9-vjeçare Luar,  shkolla 9-vjeçare Marinëz, shkolla 9-vjeçare Vidhisht, shkolla 9-vjecare dhe kopshtet të cilët ndodhen brenda mjediseve të shkollës.
NJËSIA ADMINISTRATIVE STRUM:  Shkolla 9-vjeçare Suk1,  shkolla 9-vjeçare Agaçaj, shkolla 9-vjeçare vartëse Arapaj, shkolla 9-vjeçare vartëse Suk2, shkolla 9-vjeçare Velmish, shkolla 9-vjeçare dhe kopshtet të cilët ndodhen brenda mjediseve të shkollës.

Facebook
Facebook