Në bashkinë Roskovec nuk ka asnjë ditë që nuk punohet.👷
Sot jemi në Vidhisht, njësia administrative Kuman.
Në kaq pak kohë, kaq shumë ndryshime.✔️ Akoma ka shumë punë për t’u bërë , por nuk do të ndalemi asnjë ditë për të arritur objektivin final.
#Qendra_Vidhisht
#Bashkia_Roskovec

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).