Komunikimi me qytetarët, transparenca dhe llogaridhënia janë parimet bazë në punën tonë.
Për këtë arsye kemi planifikuar takimet publike në lidhje me llogaridhënien e zbatimit të buxhetit 2018, në të gjitha fshatrat e Bashkisë Roskovec, sipas kalendarit të mëposhtëm.
Jeni të lutur të merrni pjesë në këtë takime.
Zëri juaj është shumë i rëndësishëm.
#LlogaridhënieInstitucionevePublike
D. publike-1

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).