Në mbështetje të ligjit Nr.139/ 2015 ”Për Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 18 i tij, ju njoftojmë se ditën e Mërkurë, datë 16.05.2018, ora 11:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, organizohet Seanca e Këshillimit me Publikun për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë, datë 17.05.2018 .
Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).