Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 18 i tij, ju njoftojmë se ditën e Enjte datë 14.06.2018, ora 10: 30, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, organizohet Seanca e Këshillimit me Publikun për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë, datë 16.06.2018 .

Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).