Në vijim të proçesit të vlerësimit të aplikimeve të ardhura në Bashkinë Roskovec, në kuadër të Thirrjes së parë për projekt propozime për Organizatat e shoqerisë civile, ju lutem gjeni si mëposhtë vijon dhe bashkëlidhur renditjen e projekteve pas miratimit nga Bordi i Partnereve.

Të gjithë aplikantët janë njoftuar tashmë për rezultatet edhe nëpërmjet e-mailit dhe e njëjta listë do të publikohet faqen zyrtare web të UNDP.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).