Dëgjesa Publike

Njoftim!

Njoftohen të gjithë qytetarët e bashkisë Roskovec se ditën e premte, datë 05.01. 2018, sipas grafikut të mëposhtëm, do të zhvillohen dëgjesa dhe konsultime publike për planin tarifor të Ujësjellës-Kanalizime Sh. A. Roskovec , për vitin 2018.
Lutemi për pjesëmarrjen Tuaj!
Bashkia Roskovec , ka detyrimin të marrë në konsideratë idetë dhe mendimet Tuaja për zhvillimin e qytetit tonë.
Ju falenderojmë për bashkëpunimin!

Mbledhja e Komisioneve të Këshillit Bashkiak

Njoftim!

Njoftoheni se ditën e rkurë datë 20.12.2017, ora 15:00 , në sallën e mbledhjeve të Këshillit , organizohet mbledhja e Komisionit Ekonomik dhe Buxhetit dhe Komisionit për Zhvillimin Urbanistik dhe Ndertimet.

Ju ftojmë të merrni pjesë!

Mbledhje e Këshillit Bashkiak

Njoftim për mbledhje!

Ju njoftojmë se ditën e premte , datë 22. 12. 2017 , ora 15:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, do të zhvillohet mbledhja e fundit e Këshillit Bashkiak për vitin 2017.
Ju rikujtojmë se mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura dhe të interesuarit janë të ftuar të marrin pjesë!

#Informohu!

#Mbledhja_e_muajit

Mbledhje Këshillit Bashkiak

Njoftim për mbledhje!

Ju njoftojmë se ditën e premte , datë 24. 11. 2017 ora 15:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak.
Ju rikujtojmë se mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura dhe të interesuarit janë të ftuar të marrin pjesë!

#Informohu!

#Mbledhja_e_muajit

Mbledhja e Komisionit Ekonomik dhe Buxhetit

Njoftim për mbledhje!

Ju njoftojmë se ditën e martë , datë 21. 11. 2017 ora 15:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, do të zhvillohet mbledhja e Komisionit Ekonomik dhe  Buxhetit.

Ju ftojmë të merrni pjesë!

#Informohu!