Projektet e miratuara në kuadër të thirrjes publike për OSHC-të në Bashkinë Roskovec, pjesë e programit ReLOaD

Në vijim të proçesit të vlerësimit të aplikimeve të ardhura në Bashkinë Roskovec, në kuadër të Thirrjes së parë për projekt propozime për Organizatat e shoqerisë civile, ju lutem gjeni si mëposhtë vijon dhe bashkëlidhur renditjen e projekteve pas miratimit nga Bordi i Partnereve.

Të gjithë aplikantët janë njoftuar tashmë për rezultatet edhe nëpërmjet e-mailit dhe e njëjta listë do të publikohet faqen zyrtare web të UNDP.

 

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Njoftim!

Ju njoftojmë  se ditën e Shtunë, datë 7.04.2018, ora 10:00 , pranë sallës së mbledhjeve të Këshillit, organizohet mbledhje jashtë rradhe emergjente e Këshillit Bashkiak.

Ju ftojmë të merrni pjesë!

 

 

Takim me fermerët

Njoftim!
Ftojmë të gjithë fermerët më datë 14 Mars, ora 11:00, pranë Pallatit të Kulturës Roskovec, në trajnimin ku do të prezantohen:
– Skemat e subvencioneve dhe grandeve në bujqësi për vitin 2018
– Teknologjitë e serave të thjeshta diellore sipas kërkesave të grandeve ndërkombëtare
Të ftuar: ekspert në fushat e sipërpërmendura.
Ju ftojmë të bëheni pjesë e këtij trajnimi.