Bashkia Roskovec njofton të gjithë qytetarët se janë të lutur që në zbatim të plotë të ligjit, duhet të shlyejnë të gjitha detyrimet e palikuiduara ( taksa dhe tarifa lokale ) ndaj bashkisë dhe ndërmarrjes së Ujësjellësit sh.a Roskovec .
Në të kundërt , nuk do t’ju ofrohet asnjë shërbim zyrtar pranë bashkisë.
Ju bëjmë me dije se Këshilli Mbikqyrës i UKRoskovec ,
ka marrë disa vendime lehtësimi (amnisti ) në lidhje me mbifaturime të trashëguara;
kamatvonesa deri në dhjetor 2016 ;
dhe ngrirje të faturave të papaguara deri në vitin 2010 .
Pranë zyrave të UKRoskovec dhe zyrës së tatim -taksave në bashki , mund të merrni informacion më të plotë .
Ju faleminderit për mirëkuptimin Tuaj!

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).