Një takim i realizuar sot me përfaqësuesit të Bankës Botërore dhe Ministrisë së Bujqësisë
Qëllimi i vizitës ishte vlerësimi dhe produktet e investimit të BB-re në rrjetin ujitës , sa dhe si është pritshmëria e fermerëve për sezonin ujitës dhe në vazhdimësi 
Takimi më pas vazhdoi në sallën e mbledhjeve të Këshillit , në të cilin morën pjesë gratë fermere të bashkisë Roskovec. Mundësitë që bashkia mund t’i ofrojë kësaj kategorie për të zhvilluar më tej bizneset e tyre, ishte tema e diskutimit.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).