14000 fidan të rinj u mbollën në digën e liqenit të Kurjanit.
Investimet janë detyrim i Bashkisë, mirëmbajtja është obligim i përbashkët.
Të gjithë duhet të japin kontributin e tyre për tu kujdesur për këto investime që po bëhen në Bashkinë Roskovec.
Së bashku ne mundemi!

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).