Në bashkinë Roskovec ka katër qendra shëndetësore, të ndara gjeografikisht sipas njësive Administrative. Secila prej tyre ofron shërbimet e mëposhtme:

Ekzaminime të pacientëve kronikë dhe akut, të rritur dhe fëmijë

Menaxhimi i rasteve urgjente

Konsultori gruas (ndjekja e grave shtatëzën dhe planifikimi familjar)

Konsultori  fëmijës (ndjekja e rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve nga 0-6 vjeç, vaksinim)

tabele