Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Këthim përgjigje mbi verifikimin e ligjshmërisë së vendimit Nr. 20 të Këshillit të Bashkisë Roskovec të miratuar në mbledhjen e dates 27.02.2023.

Facebook
Facebook