JO EMIGRACIONIT TË PARREGULLT!

Emigracion i sigurt në Bashkimin Evropian do të thotë emigracion i ligjshëm dhe i informuar, nëse keni një kontratë të rregullt pune. Zhvillimi profesional dhe avancimi në karrierë janë rruga e sigurt drejt mundësive më të mira për punësim në Shqipëri dhe vendet e BE-së. Koordinatoret e BE-së me anë të shpërndarjes së fletëpalosjeve “JO EMIGRACIONIN E PARREGULLT” , informuan komunitetin mbi proçedurat që duhet të ndjekin për një emigracion të rregullt dhe pa penalizime.

Informohu edhe ti!

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).