Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Funksione të Deleguara

I. Shërbimi i zyrave të gjendjes civile
ZGJC Bashkia Roskovec: Romelda Goga
Email: romelda.goga@bashkiaroskovec.gov.al
ZGJC në Njësi Administrative Kuman: Dajana Plaka
Email: dajana.plaka@bashkiaroskovec.gov.al
ZGJC në Njësi Administrative Kurjan: Edlira Kuka
Email: edlira.kuka@bashkiaroskovec.gov.al
ZGJC në Njësi Administrative Strum: Halit Gllava
Email: halit.gllava@bashkiaroskovec.gov.al

Facebook
Facebook