Për herë të parë bashkia Roskovec zhvilloi dëgjesat publike për buxhetimin me pjesëmarrje.
Sipas një kalendari të parashikuar më parë u zhvilluan takimet publike në nivel lagjeje për të 14 fshatrat nën juridiksionin e bashkisë Roskovec dhe në qytetin e Roskovecit.
Të gjitha problematikat e ngrituar nga komuniteti u mbajtën shënim nga stafi i bashkisë për tu rivlerësuar më pas nga ekspert dhe për tu përkthyer në investime.
Nevojat e banorëve të grumbulluara nga këto takime, u rivlerësuan dhe u përzgjodhën në bazë prioritetesh.
Në takimin e sotëm të gjitha projektet prioritare të përzgjedhura u konsultuan me banorët për t’u definituar në investime për vitin 2018 dhe në atë trevjeçar 2018-2019-2020.
E pranishme në këtë takim ishte znj. Mirela Arqimandriti Eksperte e Buxhetimit me Pjesëmarrje dhe Buxhetimit Gjinor, përfaqësues nga stafi drejtues i bashkisë dhe sigurisht përfaqësues të komunitetit të cilët shfaqën interes të madh mbi projektet prioritare të përcaktuara.
I gjithë ky proçes i iniciuar nga bashkia Roskovec ka krijuar një urë komunikimi me komunitetin që i shërben rritjes së zërit të qytetarëve në vendimarrjen e bashkisë rreth buxhetit për të shkuar deri në zgjidhje të çdo problemi apo shqetësimi që ata kanë. 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).