1. Drejtor: Vakant
  2. Përgjegjës Sektori: Donika Goga
    Email: donika.goga@bashkiaroskovec.gov.al
  3. Përgjegjës Sektori i Biznesit: Ditmira Dhima
    Email: ditmira.dhima@bashkiaroskovec.gov.al