Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

 1. Drejtor: Rakip Hazizaj
  Email: rakip.hazizaj@bashkiaroskovec.gov.al
 2. Përgjegjës Sektori i Planifikimit dhe i Lejeve të Ndërtimit: Irena Bleta
  Email: irena.bleta@bashkiaroskovec.gov.al
 3. Përgjegjës Sektori i Projektimit: Daniela Kondaj
  Email: daniela.kondaj@bashkiaroskovec.gov.al
 4. Përgjegjës Sektori i Regjistrimit të Pronave: Eldison Kocaqi
  Email: eldison.kocaqi@bashkiaroskovec.gov.al
Facebook
Facebook