Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Shëndetësisë, Projekteve Sociale, Koordinimi me BE-në dhe Sherbimeve Komunitare

  1. Drejtor: Vakant
  2. Përgjegjëse e Sektorit të Projektimeve Sociale dhe Koordinator me BE-në: Elfrida Boro
    Email: elfrida.goga@bashkiaroskovec.gov.al
  3. Përgjegjës i Njësisë së Kulturës, Sportit dhe Turizmit: Vakant
  4. Kryeinspektor i Arsimit dhe Shëndetësisë: Eralda Duraj
    Email: eralda.duraj@bashkiaroskovec.gov.al
Facebook
Facebook